PhDr. Ladislav Brábek Ph.D. je vysokoškolský pedagog. Přednáší dějiny hudby, estetiku, popularizaci hudby a nástrojovou přípravu na klavír na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze.

Životopis

Studia:

 • Středoškolské: 8 leté gymnasium Jana Masaryka s maturitou
 • Vyšší odborné: Státní konservatoř hudby v Praze,absolutorium ve třídě dr.V.Holzknechta
 • Postgraduální: Soukromé postgrad.studium klavírní hry u prof. Fr. Raucha (4 roky) a u doc. Ivana Moravce (4 roky)
 • Vysokoškolské: FF UK Hudební vědy a st.zkouška z estetiky Mgr., Rigorózní zkouška PhDr
 • Praxe:

 • Hudební škola v Nymburce: Vedoucí klavírní sekce, zástupce ředitele/
 • Konzervatoř v Plzni: Profesor sólového klavíru, dějin klav.umění, interpretačního semináře, dějin hudby, estetiky, kulturních dějin a historicko-estetického semináře s vedením diplomových prací
 • Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze: Sólový klavír, dějiny klavírního umění, interpretační seminář, historicko-estetický seminář s vedením diplomových prací
 • Pedagogická falulta UK: Dějiny hudby, estetika, popularizace hudby, klavír

  Mimo rámec pedagogické průběžné činnosti:

 • Dramaturg hlavní redakce hudebního vysílání Čsl.televize (externě 6 let)
 • Autor 15 TV dokumentů (některé přebírány Intervizí, některé ve Zlatém fondu ČsT)
 • Umělecký ředitel Komorní opery Prahy (1 rok)
 • Ředitel Divadla hudby v Nymburku (3 roky)
 • Redaktor nedělního pořadu "Národ v písni" (externě pro Čs.rozhlas,l rok)
 • Umělecká činnost

 • Klavírní doprovody významných pěvců (národní umělci, zasloužilí umělci, sólisté ND, St.opery a krajských operních scén, včetně zahraničních) a písňové koncerty
 • - např. Tzv."Stará garda ND": Richard Kubla, Štepánka Štepánová, Michal Zabejda, Marie Budíková-Jeremiášová, Miluše Dvořáková
  - dále: Libuše Márová, Jana Jonášová, Yvonna Škvárová, Leo Marian Vodička, Jaroslav Horáček, Dalibor Jedlička, Lilka Ročáková, Naděžda Hympánová-Honzíková, Otokar Vích, Olga Jiráková, Sylvie Kodetová, Věra Soukupová, František Maceška, Stanislav Zajíček, Marie Tymichová, Vilém Míšek, Marie Bartošová, Věra Škorpilová
  - Zahraniční: Agnes Sri Muljaningsih (Indonesie), Pedro Liendo (Venezuela), Julia Albónico (Uruquay), Dulcia Galea (Perú), Bernarda Fink (Rakousko), Eva Meier (Německo) a Kohko Kawai (housle, Japonsko) aj.

 • Komponované pořady Pragokoncertu pro Kruhy přátel hudby (Otomar Kvěch,Bořivoj Navrátil)
 • Cyklus přednášek pro Kruh přátel výtvarného umění v Chebu ("Dva tisíce let ve vývoji evropského umění")
 • "Křesla pro hosta" s významnými osobnostmi (R.Deyl st., M.Barvík, Ant.Sychra, dr.V.Smetáček, J.Rohan, V.Holzknecht, M.Budíková)
 • Stylové průřezové večery se svými posluchači konzervatoře v Plzni (k poznání klavírního odkazu méně hraných autorů-večery J.B.Foerstera, V.Nováka, J.Suka, E.Schulhoffa, O.F.Korteho, Zd.Hůly, Z.Fibicha aj.)
 • Zájezdové koncerty a přednášky o hudbě po Čechách, Moravě a Slovensku v počtu několik set v letech 1953-1993

 • Výchovné koncerty pro školy ve Středočeském a Západočeském kraji, úcast či předsednictví v okresních a krajských porotách tamtéž v letech 196O-1992
 • Titulní role v televizním dokumentu "Praha na Mozarta nezapomněla" (režie Sv. Studený 1991)
 • Čestné funkce:

 • Předseda Společnosti J.B.Foerstera, následně místopředseda
 • Předseda maturitních komisí na Konzervatoři v Praze (Na rejdišti - 3 roky)
 • Člen státní zkušební komise pro studium učitelství na PeF UK
 • Člen státní rigorózní zkušební komise ve všech oborech a studijních programech na PeF UK
 • Vyznamenání a uznání:

 • 18.9.1995 byl vyznamenán za podíl na přípravě mezinárodního festivalu "Starý Zákon v umění" velvyslancem Izraele dr. Moshe Yegarem v Rytířském sále Valdšterjnského paláce (s P. Tigridem aj.)
 • Zvláštním poděkováním za vytvoření webové stránky pro české předsednictví Evropské unii v oblasti umění (s V. Havlem, Zd. Lukešem aj.) úřadem vlády v prosinci 2008
 • Poděkováním Rakouského kulturního institutu za spolupráci v oblasti hudby.
 • Další fotografie

   

  V Maroku
  V Maroku

  V Maroku 2

  V roli Mozarta
  V roli Mozarta

  V roli Mozarta 2

  V Národním divadle
  V Národním divadle

  V taláru
  V Národním divadle

  V Národním divadle